شیوه پرداخت

پرداخت از طریق درگاه بانک پاسارگاد بصورت کاملا آسان و مطمئن

شیوه پرداخت

پرداخت از طریق واریز به شماره کارت 6543 - 8762 - 2910 - 5022 بانک پاسارگاد به نام بهزاد ایمانپور تحصیلدار و ارسال فیش واریزی به شماره تماس 09124976249